Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

Otpad

Na reciklažno dvorište možete odložiti sljedeće vrste otpada:

 • problematični otpad
 • otpadni papir
 • otpadni metal
 • otpadno staklo
 • otpadna plastika
 • otpadni tekstil
 • krupni (glomazni) otpad
 • jestiva ulja i masti
 • boje
 • deterdženti
 • lijekovi
 • baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • građevni otpad iz kućanstva
 • ostalo

Vrste otpada koje možete odložiti na reciklažno dvorište možete preuzeti ovdje.

Upute za odvojeno sakupljanje otpada možete preuzeti ovdje.