Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

O projektu

Općina Stari Jankovci potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Stari Jankovci.Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Stari Jankovci

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijeti će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada.Ciljana skupina projekta je cjelokupno stanovništvo Općine Stari Jankovci. Kroz projekt će se provoditi i informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta. Nakon izgradnje, reciklažnim dvorištem će upravljati tvrtka Eko Jankovci d.o.o. koja je u vlasništvu Općine Stari Jankovci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Stari Jankovci. Projektom će se smanjiti/izbjeći otpad za odlaganje za 220 t, te će se ukupno prikupiti u reciklažnom dvorištu 40t otpada u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta. Provesti će se informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom za javnost na području Općine.


Ukupna vrijednost projekta: 2.756.967,54 kuna
Europska unija sufinancira: 2.343.422,41 kuna (85,0000000%)
Razdoblje provedbe projekta: listopad 2017. – ožujak 2019.
Kontakt osoba za više informacija:
Načelnik Općine Stari Jankovci
Dragan Sudarević, ing.el
Broj telefona: 032/541-902
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.