Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

Održane informativno-edukativne radionice

U okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Stari Jankovci“ održane su tri informativno-edukativne radionice na kojima je Općina Stari Jankovci informirala svoje građane o ulozi novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

Na radionicama koje su održane 21. svibnja u Starim Jankovcima, 22. svibnja u Slakovcima i 23. svibnja 2019. godine u Novim Jankovcima građani su od predavača Ivice Cvrlje i direktorice komunalnog poduzeća Eko Jankovci d.o.o. Nade Šaravanja mogli saznati koja je uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, kako pravilno odvajati otpad u kućanstvima i koje su mogućnosti smanjenja nastanka otpada i njegove ponovne upotrebe. Također su mogli saznati koji se to sve otpad može zbrinuti na reciklažnom dvorištu, kao i kome je namijenjeno izgrađeno reciklažno dvorište.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Stari Jankovci.

IMG_1239.JPG20190521_181922 – kopija.jpgIMG_1242.JPGIMG_1263.JPG20190521_191948.jpgIMG_1268.JPGIMG_1267.JPGIMG_1287.JPG